[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Ett fåtal exempel på ARBETSOMRÅDEN FÖR EN NUTRITIONSKONSULT


Restaurang- Närings- och energiberäkningar, utformning av menyer

Livsmedelsindustri - fuctional foods, trendanalys

Hälso- & Sjukvård - Föreläsningar, informationsseminarier, utbildningsträffar för anhöriga, lösningar för ökad                                                  aktivitet/bättre kosthållning för populationer, 

Företagshälsa -Föreläsningar, Kom-i-form program

Media - Populärvetenskapliga artiklar, expertutlåtanden, bakgrundsresearch

Forskning - Naturvetenskapliga artiklar, tolkning av forskningsresultat

Gym- & träningsanläggningar- Kostregistreringar, föreläsningar, kost & träningsschema