[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 * psykiska, fysiska, medicinska, metabola och fysiologiska. 

NÖJD-KUND GARANTI


 

NurtitionCenter erbjuder alla kunder en nöjd-kund garanti*. 

I de fall man inte anser att man fått bra service, eller om man inte fått något resultat är ni varmt välkomna att göra en reklamation. Detta görs genom att du fyller i Blankett 1 - Nöjd-kund garanti. Efter att du fyllt i blanketten, skriver du ut den och skickar till oss via vanlig post. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten, kontakta oss så skickar vi en till dig.  


Nöjd-kund garanti tillämpas enbart i de fall då klient 100 % sanningsenligt besvarat samtliga enkäter/mallar, och därefter följer samtliga rekommendationer fullständigt. Resultatgaranti kan åberopas från och med 1 månad efter implementering av tjänst och rekommendationer, upp till 3 månader. För återbetalning och garantireklamation krävs insänd blankett med vanlig post. Med resultat i denna bemärkelse innefattas inte det slutliga mål/önskemål som är uppsatt. Detta då det kan dröja lång tid tills dess att slutligt mål uppnås. Med resultat menas i detta sammanhang även mindre förändringar/förbättringar*.


 * psykiska, fysiska, medicinska, metabola och fysiologiska.