[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLKOR:

Näringsvärdesberäkningar används i NutritionCenters verksamhet och utförs i Dietist XP eller senare utgåva, och beräknas i relation till ditt rekommenderade kostintag, baserat på SLVs rekommendationer alternativt genom egen bedömning samt modifiering, av konsult, för optimal kost för specifik individ. Allt beroende på typ av tjänst. NutritionCenter hänvisar till SLV för vidare information kring de rekommendationer som gäller generellt i Sverige. Kund bör ha dessa rekommendationer i beaktning under kund-konsult samarbete. Annan typ av rekommendation kan förekomma och modifieras av konsult baserat på specifik individ/kund och dess mål/förutsättningar/livssituation/hälsoprofil baserat på konsults kunskap och rekommendation.  

Energiutgifter beräknas enligt standard för den uppgivna kundprofilen.. Såvida inget annat anges eller rekommenderas. Modifikationer av kostrekommendationer/energiutgifter kan ske, beroende på individuella råd/livssituationer. Samtliga rekommendationer som ges är specifikt lämpade enbart för den person som tjänsten och resultaten baseras på. Konsult har inte ansvar för de råd/rekommendationer som kund vidarebefordrar till någon annan privatperson. De råd/rekommendationer som ges är specifik anpassade till kund. Råden/rekommendationerna baseras på den information kunden förmedlar samt de önskemål som finns kring målbild.

NutritionCenters tjänster kan inte ersätta läkarvård. Kostrådgivning och rekommendationer måste i en del fall* göras under samråd med en läkare. Fysiologiska undersökningar är önskvärt som en utgångspunkt, och rekommenderas att utgöra en grundbas för nutritionella modifikationer. I vissa fall kommer kund att hänvisas till uppsökande av en läkare. I de fall den väljer att inte följa rekommendationen, kan inte NutritionCenter stå för eventuella komplikationer som kan uppkomma. 

NutritionCenter tar inte ansvar för eventuella uppkomna biverkningar som kan uppkomma i samband med supplementering/ökad konsumtion av enstaka/specifika/i kombination näringsämnen. Den information som finns upplagd på hemsidan är enbart upplagd i informationssyfte. Det rekommenderas inte att individ på eget bevåg initierar en supplementering/ändrad kosthållning. Att på egen hand supplementera/öka intag av näringsämnen kan orsaka skador och bestående kroppsliga besvär.

Kund/klient är skyldig att informera konsult/NutritionCenter om specifika kroppsliga fysiologiska, metabola samt psykiska tillstånd, i syfte om att minimera risk för orätta rekommendationer och implementeringar

Då kund/klient beställt en tjänst/presentkort, åtar sig kunden/klienten en skyldighet att betala enligt de regler NutritionCenter har satt upp. Kunden/klienten har 3 dagar på sig att återkalla/ångra en utförd beställning. Återkallelsen måste inkomma till NutritionCenter snarast möjligt efter det att tjänst/presentkort beställts. Vid beställning av tjänst måste återkallelse ske innan påbörjad konsultation, innan mottagen Blankett 1. Ånger av köp görs SKRIFTLIGT via sms e- post alternativt chat. Fullständiga kontaktuppgifter måste anges. Obs. Avbokningen måste bekräftas av en konsult som ger kund/klient feedback om mottagen avbokning. 

Nöjdhetsgaranti/Resultatgaranti tillämpas enbart i de fall då klient följer samtliga rekommendationer fullständigt. Resultatgaranti kan åberopas en månad efter implementering av tjänst och rekommendationer, upp till 3 månader. För återbetalning och garantireklamation krävs insänd blankett med vanlig post. Med resultat i denna bemärkelse innefattas inte det slutliga mål/önskemål som är uppsatt. Detta då det kan dröja lång tid tills dess att slutligt mål uppnås. Med resultat menas i detta sammanhang även mindre förändringar/förbättringar*

 

Kund som köper tjänst accepterar, förstår och godkänner dessa villkor.

 


                                                                                                                  

                                                                                                                  * psykiskt, fysiskt, medicinskt och fysiologisk